Kontaktinformasjon


Nordlandet menighet

Kontoradresse: Kongens Plass 5, 6508 Kristiansund N - se kart

Sekretær

Rigmor Iversen

71573799

Send epost

Diakonimedarbeider

Ingebjørg Dahle Johansen

71573795

Send epost

Kirketjener

Olav Magne Seljehaug

41467442

Send epost

Sokneprest

Lars-Ove Skaret

71573801

Send epost

Kantor

Rune Tylden

71573793

Send epost

Trosopplærer

Hilde Warvik

71573794

Send epost