Menighetsliv i Covid-19-tid


Koronapandemien medfører at noen av aktivitetene i menighetene blir satt på vent. Gudstjenester, begravelser, dåp og vielser fungerer med de begrensninger pandemien medfører. Følg med i denne artikkelen, her gis oppdatert informasjon om situasjonen.

 

GUDSTJENESTER OG BEGRAVELSER

Gudstjenester går som normalt men med færre dåp pr gudstjeneste enn tidligere. Hver kirke har begrensninger på antall men dette er sjelden noe problem i ordinære gudstjenester. Fortsatt må man skrive navn og telefonnummer når man går inn i kirken.

Begravelser holdes i kirkene mens Kirkelandet kapell og de øvrige kapellene er stengt. Det er begrensninger på antallet som kan være til stede og tiltak for smittebegrensning er innført.

Noen trosopplæringsaktiviteter er fortsatt ikke startet opp.  Konfirmasjonene som skulle vært i vår blir gjennomført i september med bare 4-6 konfirmanter i hver gudstjeneste.

 

KONFIRMASJONER TIL HØSTEN

På grunn av situasjonen kan vi ikke garantere noe med hensyn til neste års konfirmasjoner. Vi håper å kunne gjennomføre konfirmasjonene på de dagene man har valgt men man må regne med at det kan bli endringer i klokkeslettene hvis vi fortsatt må begrense antallet.

BØNN OG OMSORG

Vanligvis åpnes kirkedørene når en krise rammer oss. Når dette ikke er mulig nå, oppfordres de som trenger noen å snakke med til å ta kontakt med en prest eller diakon.

Man kan også benytte Den norske kirke sin digitale bønnevegg: https://be.kirken.no/#!/

DIGITALE RESSURSER

Det finnes også mange gode alternativer til gudstjeneste på nett.  Her er noen slike ressurser:

Gudstjenester på nett: https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/digitale%20fellesskap/gudstjenester/

Gudstjenester og andre digitale tilbud fra Kristiansund: https://www.youtube.com/channel/UCFkChVAuliL5FUw4B6cVQ2g

Andre tilbud i Den Norske kirke: http://kirken.no

Tilbake