"Etter skoletid"


SFO-ordning i regi av Nordlandet menighet rett etter skolen, hver 14. dag.

 

Etter skoletid med oppstart 1. september.

Dette er en SFO-klubb fra 2.-4. klasse i regi av Nordlandet menighet. Barna blir hentet på skolen kl. 13.00(13.15) og tar dem med til Nordlandet menighetshus. Der spiser vi sammen, gjør lekser, bibelhistorie, går tur eller har sosiale eventer med brettspill, film eller andre aktiviteter.

Tilbake