Noen å snakke med?


Det er urolige tider, med Corona-viruset som endrer mye, og utfordrer oss på ulike måter. Noen setter pris på mer tid hjemme. For andre er det krevende, og noen er syke. Vi mangler møteplassene våre, og både store og små kan kjenne på usikkerhet, frykt, ensomhet og uro. Vi kan heller ikke møtes til gudstjenester eller andre aktiviteter. Kirken er her uansett! Hva trenger du?

 

I Norge er vi er heldige som har flere hjelpetelefoner for barn, unge og voksne. Her er psykologforeningens oversikt over de ulike tilbudene på landsbasis. Har du det vanskelig selv, eller er du bekymret for andre, kan du få god hjelp her. Kristiansund Kommune har også en egen veiledningstelefon spesielt for barn, unge og familier. Telefonnummer dit, er:416 88 113.

Noen ganger er det fint å kunne prate med medmennesker her som du bor, og med tilknytning til kirken. Kanskje har du også noen praktiske ting du trenger hjelp til nå? Prester og diakoner i kirkene i Kristiansund er tilgjengelige for samtaler med både barn, ungdommer og voksne. Samtaletemaene kan være mange, og kan handle om alle livets sider. Vi har taushetsplikt, og kan nås på telefon. 

Ta kontakt på telefonnummer 71575185 mellom kl 10.00 og 15.00. I første samtale vil vi notere oss navn og telefonnummer, slik at vi kan ringe tilbake. Andre personopplysninger blir ikke skrevet ned. Vi vil også avklare om det er mann, kvinne, prest eller diakon du ønsker å prate med videre, og hva du har behov for. 

Kirken er til stede, selv om dørene fysisk er stengt, vær ikke redd for å ta kontakt!

Vi ønsker dere alle gode dager videre, midt i urolige tider.

Med vennlig hilsen menighetene i Kristiansund, ved

Prost, Sindre Stabell Kulø, Sokneprest Lars-Ove Skaret, Sokneprest Tormod Sikkeland, Diakon Åse Kvalvik og diakoniarbeider Ingebjørg Dahle Johansen.

Tilbake