Bønn i en koronatid


Siste delen av Norsk salmebok (2013) inneholder Norsk Bønnebok. Her finner du bønner som passer til alle livets sider, her er bønner til glede og sorg, til nyfødt liv og til frykt for døden. 

 

Vi har valgt ut noen som vi tenker kan passe i de underlige og uvanlige dagene vi befinner oss i nå. Dager med sorg, fortvilelse, redsel og uvisshet. Men kanskje også små glimt av håp inn i mellom. Vi håper disse kan hjelpe deg til å sette ord på noen av de tankene som romsterer i deg. Du finner mange flere i Bønneboka og vi planlegger å komme med flere bønner etter hvert.

Gud, du er midt iblant oss.
Du omgir oss på alle sider.
Hold oss i din hånd. 

 

Medan vi leitar
Å Kristus,
medan vi framleis leitar etter deg,
har du alt funne oss.
Same kor fattig vår bøn er,
Høyrer du oss betre enn vi kan tenkja oss eller tru.

Etter Broder Roger, Taizè (1915-2005)  O Oskar Bjørlykke (1999)

Jeg kan tenne et lys
Om jeg kan be,
vet jeg ikke.
Og ikke om jeg kan
lovsynge. 
Om jeg kan tro…
tro?

Men jeg kan tenne
et lys.
Det blir min bønn, 
min tause bønn.

Lars Åke Lundberg (1935-) O Gerd Grønvold Saue (1930-)

Rør ved meg
Gud, 
for meg er du utan andlet
Likevel ber eg:
Om du finst,
så høyr meg.
sjå meg,
rør ved meg
og elska meg. 
Lik ei mor med barnet sitt, 
lik den som blir elska og elskar.

Per Harling (1948-)

Det begynner å ligne en bønn
Hvem venter på meg, hvem viser vei, 
hvem skal gjøre meg hel? 
Alt jeg fryktet fra hjemsøker meg 
som en hjemlengsel i min sjel. 
Jeg ser hver tåre, hvert blikk, hvert smil, 
Hver latter, hvert rop og hvert stønn. 
Det begynner å bli et liv dette her, 
det begynner å ligne en bønn.

Ole Paus (1947-)

Sier det som det er
Jeg kan ingen bønner,
jeg vet ikke hvordan jeg skal be. 
Jeg bare sier det som det er:
Jeg trenger at du forstår
det jeg kjenner inni meg nå.

Bønn fra Oslo

Vær ikke urolige
Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med tatt. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. 

Paulus` brev til Filipperne kapittel 4, versene 6 og 7

Bønn og påkallelse
Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt.

Paulus` brev til Timoteus kapittel 2, versene 1 og 2

Velsignelse
Herren velsigne oss og bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv.
I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. 
Amen 

 

 

Tilbake