Kirkevalg


Her finner du informasjon om når og hvor du kan stemme ved kirkevalget for 2015.
 
Forhåndsstemming, valgkort og utlegging av manntall.
Ved Kirkevalget 2015 skal det velges menighetsråd og medlemmer til bispedømmerådet. 
Stemmeberettigede er alle døpte medlemmer av Den norske kirke som er over 15 år, eller som fyller 15 år i 2015.

Valget finner sted:
13.september 2015 kl. 16.00 – 20.00 og 
14.september 2015 kl. 09.00 – 20.00.

Kristiansund sokn:
- Folkets Hus
- Innlandet skole
- Gomalandet skole
Nordlandet sokn:
- Dahlehallen
- Nordlandet barneskole
Frei sokn:
- Frei barneskole
- Bjerkelund barneskole
- Rensvik barneskole

Forhåndsstemmegiving: Dersom du ønsker å forhåndsstemme ved årets valg, kan du avgi din stemme på følgende steder:

Kristiansund sokn. Kristiansund menighetskontor, Konsul Johnsens gate 29.
mandag – fredag 17.august -11.september 2015
Kl. 10.00 – kl. 15.00 

Nordlandet sokn. Nordlandet menighetskontor, Dalegata 6.
onsdag – fredag 19.august -11.september 2015
Kl. 10.00 – kl. 15.00

Frei sokn. Frei menighetskontor, Rådhusbakken 3.
tirsdag – fredag 25.august -11.september 2015
Kl. 10.00 – kl. 15.00

Valgkort: Alle som er oppført i Den norske kirkes medlemsregister med stemmerett, har mottatt valgkort og nærmere informasjon i løpet av uke 31-32.
Dersom du ikke er medlem, ta kontakt med menighetskontoret der du bor, slik at feilen kan rettes.
Det samme gjelder den som er medlem i Den norske kirke, og ikke har mottatt valgkort. Medlemsregisteret er grunnlag for kirkelig manntall.

Ettersyn av manntall: Kirkelig manntall for de ulike soknene er lagt ut for ettersyn på menighetskontorene, og er til tilgjengelig for ettersyn i de samme tidspunktene som gjelder for forhåndsstemming.
Det er kun anledning til å kontrollere opplysningene som angår en selv, eller en annen person som en har fått skriftlig fullmakt fra. Den som mener at en selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i soknet, kan kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet.

<<Kandidatlistene for årets valg finner du her>>

Mer informasjon? - Se: www.kirkevalg.no

Tilbake