Kandidatlistene for årets kirkevalg!


Her finner du kandidatlistene for menighetsrådene og bispedømmene.
 
Trykk på linken for å laste ned listen du ønsker å se:

Kandidatliste for menighetsrådene
Liste for menighetsrådene

Kandidatliste for Bispedømmerådet
Nominasjonskomiteens kandidatliste
Kandidatlista for åpen folkekirke

Tilbake