Digital gudstjeneste fra Kirkelandet kirke 28..februar 2021


Her kan du se gudstjenesten fra menigheten i Kristiansund 28. februar. Prest er sokneprest Tormod Sikkeland og prestevikar Line-Merethe Nordhagen og kantor er Rune Tylden. Sangere, dansere og solister deltar.

https://www.youtube.com/channel/UCFkChVAuliL5FUw4B6cVQ2g

 

 

 

 

Julegudstjeneste (fra julaften kl. 14.00):
 https://www.youtube.com/watch?v=sEPegYZyFuc&feature=youtu.be

Du kan også se en Juleandakt fra Nordlandet kirke her:
 https://youtu.be/T46mpTr43Jg

Juleevangeliet lest av 20 kristiansundere: 
Juleevangeliet i Kristiansund - 2020 - YouTube

Vi ønsker alle en velsignet god julefeiring.
Menighetene i Kristiansund

Tilbake