Påmelding Konfirmant 2022!


PÅMELDING KONFIRMANTER 2022 - Meld deg på her!

 

 

Konfirmasjonsforberedelse og konfirmasjon i Nordlandet

Det er tid for å melde seg på konfirmasjonstid i kirken! Foto: Kirkerådet/Von

I Den norske kirke er konfirmasjonstiden en del av dåpsopplæringen. Ved døpefonten har menigheten sammen med foreldre og faddere, lovet å ta ansvar for denne opplæringen. Konfirmasjonstiden i Den norske kirke avsluttes med konfirmasjonsgudstjenesten.

 

Også den som ikke er døpt, er velkommen til å delta hvis hun/han ønsker å bli kjent med den kristne tro. Konfirmasjonstiden kan være en oppdagelsesreise for alle. Nordlandet menighet ønsker at dette skal være en spennende og fin tid, hvor vi tar opp viktige spørsmål i livet.

 

Konfirmanttiden skal være for alle! Dersom noen konfirmanter har spesielle behov som krever tilrettelagt oppfølging, ber vi dere foreldre/foresatte ta kontakt med oss, så gjør vi det vi kan for at konfirmanttid og konfirmasjon blir bra for alle. lars.skaret@kristiansund.kommune.no – Tlf: 90671685. Ingebjorg.dahle@kristiansund.kommune.no Tlf. 48111372

 

Konfirmasjonsundervisningen starter i høst. Undervisningen blir i Nordlandet kirke eller Nordlandet menighetshus på ettermiddagen, like etter skolen og noen ganger på kveldstid og på lørdager. Alle skal også delta på minst 8 gudstjenester som medhjelpere før konfirmasjonen. Leir planlegges i vårsemestret. I «Plan for Konfirmasjon» står det at det skal være ca.60 timer undervisning, gudstjenestedeltagelse, leir etc.

<< Les mer om det å være konfirmant på denne siden >>

 

Det har vært og er spesielle tider med KORONA og restriksjoner på å møtes. Mye er usikkert om framtida, men vi planlegger med håp om at «Alt skal bli bra»!

 

Vi vil kommunisere med dere på sms etter påmelding og etter hvert sende ut en timeplan.

 

<< Påmelding skjer på denne siden  - (Åpent fra 10.06.2021) >>

Dere vil få 4 muligheter for valg av konfirmasjonsdato – skulle det bli veldig skjev fordeling/for mange eller for få på en dag må vi se på muligheten for å flytte noen ønsker.

Egenandel for deltagelse dette året blir kr.2400- Betales ved påmelding til konto 3930.52 92358 -  merk med konfirmantens navn.

 

Undervisningen vil begynne i uke 36 og 37 i september. Presentasjonsgudstjeneste i Nordlandet kirke er foreløpig bestemt til 19.september – koronareglene vil avgjøre om hvordan vi får gjennomført dette. Den er obligatorisk for konfirmantene, og selvfølgelig er foreldre, faddere og besteforeldre og andre hjertelig velkommen!

 

Konfirmasjonen skjer på følgende dager:

Lørdag 23. og søndag 24.april

Lørdag 30 april. og søndag 1.mai

Du er velkommen som konfirmant!

<< Meld deg på her! >>

 

Med vennlig hilsen Nordlandet menighet

 

Lars-Ove Skaret, Sogneprest                                        Ingebjørg Dahle Johansen, Diakoniarbeider

Tlf:90671685                                                                  Tlf. 48111372

E-post lars.skaret@kristiansund.kommune.no              Ingebjorg.dahle@kristiansund.kommune.no

Tilbake