Påmelding Konfirmant 2023!


PÅMELDING KONFIRMANTER 2023 - Meld deg på her!

 

 

 

<< MELD DEG PÅ HER! >>

 

Konfirmasjonsforberedelse og konfirmasjon i Nordlandet

 

I Den norske kirke er konfirmasjonstiden en del av dåpsopplæringen. Ved døpefonten har menigheten sammen med foreldre og faddere, lovet å ta ansvar for denne opplæringen. Konfirmasjonstiden i Den norske kirke avsluttes med konfirmasjonsgudstjenesten.

 

Også den som ikke er døpt, er velkommen til å delta hvis hun/han ønsker å bli kjent med den kristne tro. Konfirmasjonstiden kan være en oppdagelsesreise for alle. Nordlandet menighet ønsker at dette skal være en spennende og fin tid, hvor vi tar opp viktige spørsmål i livet.

 

Dersom noen konfirmanter har spesielle behov som krever tilrettelagt oppfølging, ber vi dere foreldre/foresatte ta kontakt med oss.

 

Vi møtes i ulike gruppestørrelser. Det meste vil skje i Nordlandet kirke eller på menighetshuset. Noen ganger like etter skolen, og noen ganger på kveldstid. Alle skal også delta på minst 8 gudstjenester, der dere er medhjelpere på noen av disse. Leir planlegges, og det gleder vi oss til! I «Plan for Konfirmasjon» står det at det skal være ca.60 timer i alt – og dette vil det bli også for dere.

 

Vi vil kommunisere med dere på SPOND, etter påmelding, og når gruppene er satt opp, kommer det en plan for semesteret.

 

Påmelding skjer på www.nordlandet.menighet.no  - (Åpent fra 09.06.2022)

Dere vil få 4 muligheter for valg av konfirmasjonsdato – skulle det bli veldig skjev fordeling/for mange eller for få på en dag må vi se på muligheten for å flytte noen ønsker.

Pris/Egenandel for deltagelse dette året blir kr.2400- Betales ved påmelding til konto 3930.52 92358 -  merk med konfirmantens navn.

Samlingene vil ta til i slutten av august. Presentasjonsgudstjeneste i Nordlandet kirke er foreløpig bestemt til 11.september. Den er obligatorisk for konfirmantene, og selvfølgelig er foreldre, faddere og besteforeldre og andre hjertelig velkommen!

 

Konfirmasjonen skjer på følgende dager:

Lørdag 29. og søndag 30.april

Lørdag 6.mai. og søndag 7.mai

Du er velkommen som konfirmant!

 

Med vennlig hilsen Nordlandet menighet

 

 

 

Lars-Ove Skaret, Sogneprest                                        Ingebjørg Dahle Johansen, Diakoniarbeider

 Tlf:90671685                                                                          Tlf. 48111372

Epost lars.skaret@kristiansund.kommune.no           Ingebjorg.dahle@kristiansund.kommune.no

Tilbake