Påmelding til dåp


 

KORONA. 

INGEN GUDSTJENESTER I KIRKEN. VI ANBEFALER Å UTSETTE DÅP.

ÅPNING FOR EGNE DÅPSGUDSTJENESTER MED BARE FORELDRE OG FADDERE TIL STEDE. MAX 15 PERSONER. TA KONTAKT OM DETTE ER AKTUELT MED PREST ELLER KIRKEKONTOR: PREST:90671685, KONTOR:71575191. EPOST: lars.skaret@kristiansund.kirken.no

Det er dåp. Et lite barn blir båret inn i kirkerommet, kanskje for første gang. Presten gjør korsets tegn til barnet og øser vann over hodet på den lille. Kanskje han eller hun skriker, kanskje ikke. Foreldre og faddere står rundt. I Den norske kirke blir de fleste døpt før de er tre måneder gamle. Men ganske mange blir også døpt før de skal konfirmeres.

 
De døpte blir automatisk medlemmer i kirken og blir med i et større fellesskap med alle døpte i verden. Dåpen har tradisjoner tilbake til de første menighetene. I Norge står fortsatt tradisjonen sterkt.

 

 

 

Tilbake