Program for konfirmanter høsten 2021


Så fint å være i gang med et nytt konfirmantkull! Hjertelig velkommen til ulike samlinger - vi gleder oss!

Her er det foreløpige programmet for høsten. Gruppeinndeling har dere fått på papir. Vi bruker "Spond" - for å minne om oppmøtetider og for å gi beskjeder. Dere er uansett velkommen til å ringe oss i kontortiden om dere har spørsmål eller beskjeder. 

 

Konfirmantene er delt inn i 5 grupper. Til samlingene i kirka skal dere ha med Konfirmantbibelen som dere får 19.okt kl.12.00 på presentasjonsgudstjenesten. Det blir i høst noen samlinger i store grupper og noen i små grupper. Dere skal være med å hjelpe til på gudstjenester i høst og etter jul. Dere er også med på andre gudstjenester i høst: Presentasjon, Adventsgudstjeneste. Andre programposter kan komme inn i samarbeid med Frei og Kirkelandet. Aktivitetsgrupper som feks: Baking, sang/musikk, treningssenter, snekring etc vil det bli etter nyttår.

Diakoniarbeider Ingebjørg Dahle Johansen og Sogneprest Lars-Ove Skaret har samlingene.

Det blir Konfirmantleir til vinteren/våren 2021. Flere detaljer om dette kommer senere.

Timeplan: (Det kan komme forandringer)

Onsdag 8.september kl. 14.10 -16.00 Velkommen og Informasjonsmøte

Søndag 19.sept kl. 12.00: Presentasjonsgudstjeneste. Familie og venner er velkommen! (Møt opp litt før det starter. Korona-regler gjelder: Skrive navn, tlf – og holde 1-meters-regel)

Mandag 20. sept kl.14.10-15.40  Gr.1 og 2 på menighetshuset Ingebjørg

Onsdag 22..sept kl.14.10-15.40  Gr.3 og 4 på menighetshuset - Ingebjørg

Torsdag 23.sept . kl. 14.10-15.40 Gruppe 5, på menighetshuset – Ingebjørg

Ons.29.sept kl.14.10-15.40 Gr.1 i Kirka – Lars-Ove

Søndag. 3.okt. kl.10.00 Gr.1 i Kirka på Gudstjeneste

Onsd. 6.okt kl.14.10-15.40 Gruppe 2 i Kirka – Lars-Ove

Søndag 17.okt .10.00 Gr.2 i Kirka med – Lars-Ove

Onsdag 27.okt kl. 14.10-15.40 Gr.3 i kirka – Lars-Ove

Søndag 31.okt kl. 10.00 Gr.3 Gudstjeneste i kirka

Onsdag 3.nov.nov. kl.14.10-15.30 Gruppe 1,2 og 3 i Nordlandet kapell på Nordlandet Gravsted for å lære om sorg og begravelse – Lars-Ove og Ingebjørg

Torsdag 4. nov kl. 15.00-16.30 Gruppe 4 og 5 i Nordlandet kapell på Nordlandet Gravsted for å lære om sorg og begravelse – Lars-Ove og Ingebjørg

Onsdag 17.nov kl. 14.10 – 15.40 Gruppe 4 i kirka – Lars-Ove

Søndag. 21.nov kl. 10.00 Gr.4 på Gudstjeneste i kirka

Onsdag 24.nov kl. 14.10-15.30 Gruppe 5 i kirka –Lars-Ove

Søndag 28.nov kl. 10.00 Gruppe 5 med på Gudstjeneste

Uke – 49 – Diverse øvinger

Søndag 12.des kl. 18.00 Adventsstund – Lysmesse

Julaften 24.des kl. 13 – Gruppe 1 med på Gudstjeneste

Julaften 24.desember kl. 15 – Gruppe 2 med på Gudstjeneste

1.juledag 25.des kl.11.00 –Gruppe 3 med på Gudstjeneste

2.Juledag kl.11.30 – gruppe 4 med på Gudstjeneste Bergan Sykehjem

Fredag 31.Desember - Nyttårsaften kl. 23.00. Gruppe 5 med på Gudstjeneste

Tilbake