Sorg - om å leve med arr i sjelen


 

Temakveld om sorg i Kirkelandet kirke:

«Å leve med arr i sjelen»

 

Hvert år opplever hundrevis av familier på Nordmøre det å miste et kjært familiemedlem.  Tapet fører ofte til mye smerte og savn og tristhet.

Sykehuspresten og Lærings- og mestringsavdelingen ved Sykehuset og Kirken samarbeider om sorggrupper der man får møte andre som er i lignende situasjon og dele sin historie med hverandre.

Sorgarbeide har som hensikt å unngå at sorgen utvikler seg til komplisert sorg, og å hjelpe de sørgende til å se at man fortsatt kan leve et meningsfullt liv. Det er ansatte ved Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset, sykehuspresten og diakoner og prester i menighetene som leder disse gruppene. 

10. mars arrangeres det temakveld om sorg i Kirkelandet kirke.  Jan Liabø har mistet fire viktige personer i livet sitt. I dialog med sykehusprest Inger-Marie Jakobsen vil han holde foredrag om å leve videre etter å ha opplevd stor sorg i livet.

- En fortelling om hvordan sår blir til arr. Det er ingen enkel prosess eller «Quick fix», når en skal mestre livet sitt i en slik situasjon. Budskapet er at man kan finne livsgleden igjen – selv med store arr i sjelen.

Jan Liabø er hjelpepleier og sitter som bruker-representant i Kontrollkommisjonen helse Møre og Romsdal og har flere ganger før holdt foredrag om det å mestre livet etter store tap.

- Når man mister et umistelig menneske kan det kjennes ut som om hjerte og sjel rives i filler. Vi sitter igjen med betente sår som plager oss dag og natt. Kan man leve videre med slik? Kan man noen gang finne mening og smile igjen?

Med en fortelling fra sitt eget liv vil Liabø snakke om hvordan man kan finne mening og glede i livet igjen etter slike tapsopplevelser; en fortelling om når sår blir til arr.

Også en tidligere sorggruppedeltaker vil dele sin erfaring med det å være med i en slik gruppe.

Kantor i Kirkelandet kirke; Paul Andrè Nilsen Grande vil delta med musikalske innslag og det blir bevertning som avslutning på kvelden.  Det vil også bli informasjon om sorggrupper og mulighet for å snakke med sorggruppeledere og eventuelt å melde seg på. Påmelding kan også skje til sykehusprest Inger-Marie Jakobsen

 

Tilbake