Vår menighet


Nordlandet menighet har som strategi og ønske: "Mer himmel på jord".